آتش سوزی منزل مسکونی در میدان گلایول

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در ساعت ۳:۱۵ بامداد مورخ ۱۴۰۱/۳/۶ حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در میدان گلایول، خیابان برق به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد. 🔹پرسنل عملیات سازمان آتش نشانی مستقر در ایستگاه شماره یک، با حضور در محل حادثه، آتش سوزی را مهار‌ […]

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در ساعت ۳:۱۵ بامداد مورخ ۱۴۰۱/۳/۶ حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در میدان گلایول، خیابان برق به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

🔹پرسنل عملیات سازمان آتش نشانی مستقر در ایستگاه شماره یک، با حضور در محل حادثه، آتش سوزی را مهار‌ نمودند.

🔸علت حادثه در دست بررسی است،