آخرین آمار غیررسمی انتخابات مجلس خبرگان در کرمانشاه

رسانا پرس-آخرین آمار غیررسمی انتخابات مجلس خبرگان در کرمانشاه اعلام شد.

به گزارش رسانا پرس-آخرین آمار غیررسمی انتخابات مجلس خبرگان در کرمانشاه اعلام شد.

بر اساس این آمار غیررسمی آیت الله مصطفی علما و آیت الله نریمانی پیشتاز انتخابات خبرگان رهبری در کرمانشاه هستند.

گفتنی است، استان کرمانشاه ۲ کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری دارد که ۳ نامزد برای کسب این کرسی‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند