آزادراه همدان،کرمانشاه، خسروی؛باتوجه به کمبود اعتبار،برنامه زمان بندی مشخصی وجود ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 70 کیلومتر از پروژه آزادراه همدان-کرمانشاه-خسروی گفت: کل پروژه 450 کیلومتر است که اجرای کامل آن در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مهرداد آهکی گفت: با توجه به اینکه اجرای این پروژه اعتبار بسیاری نیاز دارد، درتلاشیم تا با قطعه بندی و واگذاری آن به سرمایه گذاران مختلف این پروژه را اجرایی کنیم.

وی گفت: در حال حاضر سرمایه گذار برای اجرای ۱۳۰ کیلومتر از مسیر این آزاد راه پای کار آمده و عملیات اجرایی در ۷۰ کیلومتر آن آغاز شده است.

آهکی افزود: در صورت تامین به موقع اعتبارات پروژه، حدود دو سال دیگر این قطعه ۱۳۰ کیلومتری به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با به مهم خواندن قطعه همدان-کرمانشاه در این پروژه گفت: این مسیر حدودا ۲۰۰ کیلومتری نیازمند اعتبار بیش از چهار هزار میلیارد تومانی است و امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته بتوانیم هرچه سریعتر سرمایه گذاری برای اجرای این قطعه از مسیر پروژه پیدا کنیم.