آسانسور‌های غیراستاندارد در کرمانشاه پلمب می‌شوند

آسانسور‌های غیراستاندارد و ناایمن مراکز دولتی و عمومی در کرمانشاه پلمب می‌شوند.

آسانسور‌های غیراستاندارد و ناایمن پلمب می‌شوندمدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به پایش آسانسور‌ها با اولویت دستگاه‌های دولتی، مراکز درمانی، بیمارستانها، هتل‌ها و مراکز تجاری گفت: در صورتی که آسانسوری ناایمن و غیر استاندارد باشد و یا بیم بروز حادثه‌ای برود، با هماهنگی دادستانی نسبت به پلمب آن‌ اقدام خواهد شد.

محمد رضا نیازی افزود: فهرست آسانسور‌های ۱۰ مرکز دولتی و عمومی که به دلیل بی توجهی به اخطار‌های اداره کل استاندارد در بازه زمانی مشخص شده فرآیند استانداردسازی را انجام نداده اند، برای پلمب به دادستانی استان معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر آسانسور‌های برقی و هیدرولیک مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند گفت: همه ساختمان‌های نوساز دارای آسانسور، باید استانداردسازی شوند و صاحبان آنها‌ تاییدیه ایمنی آسانسور را دریافت کنند.

نیازی با اشاره به استاندارد سازی آسانسور‌های منصوبه در دستگاه‌های دولتی نیز طی مکاتبات متعدد با ادارات استان جهت اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور، گفت: فرآیند استانداردسازی درسطح دستگاههای استان اجرا شده و بسیاری از ادارات وسازمان‌ها موفق به اخذ تأییدیه ایمنی استاندارد و یا در حال استانداردسازی آسانسور‌های خود هستند.

وی افزود: درمجموع برای ۱۳۹ دستگاه آسانسور تأییدیه ایمنی یا ادواری صادر و ۱۰۶ دستگاه آسانسور منصوبه نیز در حال استانداردسازی و رفع نقص هستند.

محمودرضا نیازی با اشاره به بازرسی کارشناسان استاندارد از آسانسور‌های مراکز عمومی و بخش خصوصی گفت: به منظور تامین ایمنی و سلامت مردم، در دو ماه اخیر آسانسور‌های منصوبه ناایمن در دو بیمارستان، سه مجتمع پزشکان، سه هتل و یک پاساژ درمرکز استان تحت اقدام حقوقی قرار گرفته اند تا در مهلت قانونی فرآینداستانداردسازی آن‌ها انجام گیرد.

مدیرکل استاندارد استان درخصوص آسانسور‌های نصب شده در بیمارستان‌ها نیز گفت: با همکاری موثر دانشگاه علوم پزشکی تعدادی از بیمارستان‌های سطح استان، ازجمله بیمارستان حضرت معصومه (س) و بیمارستان آیت اله طالقانی موفق به اخذ تأییدیه ایمنی استاندارد برای آسانسورهای منصوبه شده اند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در استاندارد سازی آسانسور‌ها در برخی از مراکز دولتی و عمومی بخصوص بیمارستانها، مشکلات سازه‌ای اینگونه ساختمان‌هاست افزود: درصورتیکه فرآیند استانداردسازی این آسانسور‌ها به موقع انجام نگیرد، اداره کل استاندارد به عنوان نماینده قانونی نسبت به پلمب آنها اقدام خواهد کرد.