آغاز کاوش باستان‌شناسان در «قباق‌تپه» کرمانشاه

این روزها کاوش‌های باستان شناسی در «قباق تپه» بخش کوزران شهرستان کرمانشاه در حال انجام است تا بخشی از تاریخ باستانی این منطقه را کشف کردند.

بخش کوزران شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۸ انجام شد که برای نخستین بار تکه‌ای از یک سنگ یادمان از دوره آشور نو یعنی حدود قرن هشتم قبل از میلاد در کاوش باستان شناسی در قباق تپه کوزران کرمانشاه کشف شد.

براساس یافته‌های باستان‌شناسان، قباق تپه شهر کوزران از هزاره سوم پیش از میلاد تا به امروز محل سکونت بوده و به حیات خود ادامه داده است.

پس از آنکه شماری از باستان‌شناسان داخلی و خارجی از مهم بودن این محوطه باستانی در دهه‌های گذشته خبر داده بودند بهار سال گذشته گمانه‌زنی‌هایی در آن انجام شد در این گمانه‌زنی‌ها بقایای ساخت و سازهای دوره ساسانی، اشکانی، عصر آهن و عصر مفرغ کشف شد.

این کشف، سرنخ‌های بسیار  مهمی را در رابطه با پاسخگویی به برخی از پرسش‌های قدیمی در اختیار باستان شناسان قرار داده و این روزها دلیلی شده تا باستان‌شناسان باری دیگری برای کشف بخشی از تاریخ باستانی در این منطقه اقدام به کاوش‌ کنند.

براساس نتایج به دست آمده از این گمانه‌زنی‌ها، قباق تپه مرکز منطقه غرب دشت کوزران مطرح بوده و از دوره مفرغ تا ساسانی اهمیت داشته است.