اتاق اصناف:محاسبه مالیات براساس تراکنش ها یک اجحاف بزرگ است

نایب رییس اتاق اصناف ایران گفت اخذ مالیات فقط براساس تراکنش کارتخوان‌ها اجحاف در حق واحدهای صنفی است زیرا واقعی نیست و با ادامه این کار بسیاری از مراودات بازاریان مانند کمک‌های قرض الحسنه به یکدیگر از بین می‌رود.

 

مجتبی صفایی افزود: این روش درست نیست که صرفا فقط براساس داده های بانکی مالیات گرفته شود و تا فرد بخواهد ثابت کند این تراکنش و ممیزی دقیق نیست باید یکسال سند به شورای قضایی ببرد تا شاید مالیات کاهش یابد.

سازوکار جدید محاسبه و اخذ مالیات از اصناف و مشاغل مختلف که از امسال آغاز شده نارضایتی زیادی را ایجاد کرده است.