اجرای طرح کاداستر در ۹۷ درصد از منابع طبیعی استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از اجرای طرح "کاداستر" یا حدنگاری در ۹۷ درصد از منابع طبیعی استان خبر داد.

به گزارش رساناپرس،به گفته کولانی مساحت عرصه‌های منابع طبیعی استان یک میلیون و ۶۱۶ هزار هکتار است که تاکنون طرح کاداستر در سطح یک میلیون و ۵۶۸ هزار هکتار از این عرصه‌ها، شده است.

وی اجرای طرح کاداستر را در جهت حفاظت از منابع طبیعی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: اجرای طرح کاداستر منجر به صدور سند تک برگ برای اراضی منابع طبیعی ، تثبیت مالکیت دولت، رفع اختلافات ِملکی و به حداقل رساندن امکان تعرض به اراضی ملی و دولتی می‌شود