استاندار کرمانشاه:مدیر ناتوان و منفعل در حوزه اشتغالزایی را تحمل نخواهم کرد

استاندار کرمانشاه با اشاره به جابجایی و تغییر برخی مدیران اجرایی و مسئولین بانک ها طی چند ماه گذشته گفت: بر عهدی که با مردم برای بکارگیری مدیران توانمند و شایسته بسته ام، پایبندم و از مدیر و مسئول منفعل و ناتوانی که در اجرای برنامه های اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری کوتاهی کند به هیچ عنوان گذشت نخواهم کرد

بهمن امیری مقدم در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، با تاکید بر اینکه دغدغه ویژه مدیران باید ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان باشد، اظهار کرد: بحث ایجاد اشتغال باید جزو دغدغه ها و اولویت های کاری مدیران باشد و تلاش کنیم تا این دغدغه با رفع مشکلات مربوط به بیکاری به روندی امیدوارکننده برای مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت جذب به موقع اعتبارات استان خطاب به مدیران تاکید کرد: باید تلاش کنید که جذب اعتبارات استان در سطح عالی و به موقع باشد و جذب اعتبارات در روند ایجاد اشتغال برای جوانان هم تاثیرگذار باشد، از این رو تلاش برای این مهم را یک فرصت برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بدانید.

استاندار کرمانشاه افزود: از مدیر و مسئول منفعل و ناتوانی که در اجرای برنامه های اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری کوتاهی کند به هیچ عنوان گذشت نخواهم کرد و عذر چنین مدیری را خواهم خواست، زیرا باید فرصت خدمتگزاری به مردم را قدر بدانیم.

امیری مقدم خواستار تشکیل یک بانک اطلاعاتی به منظور شناسایی جوانان توانمند برای بکارگیری در مراکز مختلف صنعتی و دیگر بخش ها شد.

مقام عالی استان همچنین با تاکید بر تخصیص تسهیلات و وام های اشتغالزایی به افراد توانمند و ایجاد سرمایه گذاری به معنای واقعی گفت: در گذشته افرادی بوده اند که به نام ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری تنها از تسهیلات آن استفاده کرده اند و هیچ سرمایه گذاری و اشتغالی ایجاد نکرده اند که این موضوع ظلم به حق مردم است. ما مخالف سرمایه گذاری های غیرواقعی بوده و از آن حمایت نخواهیم کرد، اما از سرمایه گذاری های واقعی با حضور افراد توانمند برای ایجاد اشتغال جوانان به شدت حمایت خواهیم کرد.

امیری مقدم در ادامه با اشاره به تصویب منطقه آزاد قصرشیرین، این موضوع را گامی بسیار مهم برای رونق اقتصادی و تاثیرگذار در اشتغال جوانان استان برشمرد و افزود: در گذشته افرادی بودند که با اجرای این طرح بسیار مهم آن را به بنگاه معاملات ملکی برای خود تبدیل کرده بودند که با جدیت جلوی آن روند را گرفتیم و برنامه را بر ایجاد اشتغال جوانان و شکوفایی بخش اقتصادی استان قرار دادیم.

نماینده عالی دولت در استان همچنین از مدیران بانک ها خواست که با تلاش بیشتر و پرداخت به موقع تسهیلات اشتغالزایی به روند ایجاد اشتغال در استان کمک کنند و با سیستمی عمل کردن در روند پرداخت تسهیلات موجبات تسریع و دقت عمل بیشتر در روند پرداختی را فراهم آورند.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره تصویب طرح های بسیار راهبردی و مهم برای استان در سفر رئیس جمهور گفت: سفر رییس جمهوری به استان دارای خیر و برکت بسیار فراوانی برای استان بود و طرح های بسیار راهبردی و مهمی برای کرمانشاه به تصویب رسید که باید همه تلاش کنیم تا با اجرای به موقع، این طرح ها را به کام مردم استان شیرین تر کنیم.