استاندار کرمانشاه: شرکت گاز باید سوخت پاک مورد نیاز صنایع استان را تامین کند

استاندار کرمانشاه گفت: شرکت گاز موظف به تامین سوخت پاک برای صنایع استان است.

بهمن امیری مقدم در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان عنوان کرد: کمک به کاهش آلاینده ها و داشتن یک هوای سالم تر، یک وظیفه همگانی است که باید دنبال شود.

وی افزود: مردم کرمانشاه در ماه هایی از سال با مشکل ریزگردها و آلودگی هوا روبرو هستند و در این شرایط باید به گونه ای برنامه ریزی شود که صنایع استان از سوخت های پاک استفاده کنند تا این مشکلات تشدید نشود.

امیری مقدم تعرض به سلامت شهروندان را خط قرمز استانداری دانست و عنوان کرد: کاهش آلودگی ها و داشتن یک هوای پاک، برای سلامت شهروندان استان ضروری است و در همین راستا صنایع موظفند از سوخت پاک استفاده کنند

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: شرکت گاز موظف است سوخت پاک را برای تمامی صنایع استان تامین کند و از سوخت مازوت به عنوان یک سوخت جایگزین، تنها در شرایط اضطراری و ویژه استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: باید ضوابط مصرف سوخت مایع توسط دستگاه‌های ذیربط در یک برنامه زمان بندی شده در طول سال مشخص و بر اساس آن عمل شود.

مدیر ارشد استان تاکید کرد: هرگونه قطع گاز صنایع باید در کمیسیون هوای پاک استان بررسی سپس در صورت لزوم تایید شود.

امیری مقدم افزود: تصمیمات حوزه سوخت و انرژی باید با توجه به نیازها و شرایط استان و توسط مدیران استانی ادارات برق، گاز و شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی اتخاذ شود.

وی افزود: تصمیمات این حوزه به‌ شکل مستقیم با تولید، اشتغال و محیط زیست کرمانشاه در ارتباط است و نباید از طریق مرکز بدون توجه به شرایط استانی تعیین شود.