اطلاعیه توزیع الکترونیکی نفت سفید در کرمانشاه

سیزدهمین مرحله توزیع الکترونیکی نفت سفید از اول مهر در استان کرمانشاه آغاز شده است و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

به گزارش رسانا پرس، مشمولان دریافت سهیمه نفت سفید می‌توانند با مراجعه به مراکز فروش در شهر و روستا با ارائه کارت بانکی معرفی شده سهیمه نفت سفید خود را دریافت کنند.

سهیمه خانواده‌های یک و دو نفره، سه و چهار نفره ، پنج و شش نفره و هفت نفره به بالا ۴۰۰ لیتر تعیین شده است.