افتتاح ۳۳ طرح بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۵۵ میلیارد تومان در استان کرمانشاه

رسانا پرس_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ازافتتاح ۳۳ پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۵۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۱۰ نفر در استان خبر داد

افتتاح ۳۳ طرح بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۵۵ میلیارد تومان در استان کرمانشاه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت؛ در هفته دولت ۳۳ پروژه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با اعتبار ۵۵ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان و اشتغالزایی ۳۱۰ نفر افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مهندس شهریار قاسمی افزود؛ پروژه‌های موصوف شامل ۲۲ پروژه در بخش آب و خاک با اعتبار بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۲۶۳ نفر، ۲پروژه باغبانی با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰نفر، ۵ پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش از ۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان و اشتغال ۱۱ نفر و ۴ پروژه صنایع تبدیلی کشاورزی با سرمایه گذاری ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۲۶ نفر است.