افزایش برداشت آب از سدگاوشان تنها راه تامین آب کرمانشاه در آینده

رساناپرس_مدیر آب و فاضلاب کرمانشاه با اشاره به نیاز جدی شهر کرمانشاه به آب در بلند مدت، گفت: افزایش برداشت آب از سدگاوشان تنها راه تامین آب کرمانشاه در آینده خواهد بود

مهدی با اشاره به اینکه نیاز شهر کرمانشاه به آب هم اکنون پنج هزار لیتر در ثانیه است، اظهار کرد: نیاز کنون شهر از یک سو و برنامه ساخت پروژه‌های اقدام ملی مسکن از سوی دیگر در بلند مدت این نیاز را افزایش می‌دهد.

وی افزود: طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه نیاز شهر کرمانشاه در حال حاضر و در آینده برای تأمین آب مسئله مهمی است که باید از طریق تخصیص بیشتر آب از سد گاوشان از همین حالا استارت خورده و میزان آب بیشتری به شهر کرمانشاه تعلق گیرد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: تأمین پنج هزار لیتر در ثانیه آب برای شهر کرمانشاه با واقعیت فاصله داشته و در این آمار تأمین آب از محل چاه‌های میان دربند ۲ هزار لیتر در ثانیه در نظر گرفته شده است.

رشیدپور ادامه داد: این برنامه‌ریزی‌ها برای برداشت آب از چاه‌های میان دربند در حالی است که در بهترین حالت و زمان سالی یک هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه بوده و برداشت فعلی آن نیز یک هزار و ۳۴۰ لیتر در ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه سد گاوشان تنها منبع تأمین آب مورد نیاز شهر کرمانشاه است، خاطرنشان کرد: درخواست تخصیص و افزایش آب از سد گاوشان از ۶۳ میلیون متر مکعب در سال به ۹۳ میلیون متر مکعب تقاضای جدی برای رفع نیاز آب شهر کرمانشاه است.

رشیدپور تاکید کرد: ۲۰۰ لیتر برداشت آب در ثانیه از محل چشمه طاق بستان و ۱۰۰ لیتر از سراب قنبر از جمله برنامه‌های تأمین آبی بود که در نظر گرفته شده بود اما اکنون هر ۲ منبع نام برده به طور کامل خشک شده‌اند.