افزایش چشم‌گیر مصرف گاز در کرمانشاه به دنبال سردی هوا

رساناپرس_سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: با سرد شدن دمای هوا مصرف گاز افزایش پیدا کرده است به طوریکه مصرف گاز روز گذشته در استان نسبت به مدت مشاهده سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

ناصر حسینی، سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار کرد: استان کرمانشاه ۶۶۰ هزار مشترک گاز در دو بخش خانگی و صنعتی دارد. 

وی تصریح کرد: با سرد شدن دمای هوا مصرف گاز افزایش پیدا کرده است به طوریکه مصرف گاز روز گذشته در استان (۱۶ میلیون مترمکعب در ساعت) نسبت به مدت مشاهده (۱۳ میلیون مترکعب در ساعت) رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این مصرف در بخش‌های مختلف و به صورت عمده در بخش خانگی و صنایع بوده است.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: شهروندان با کاهش یک درجه دمای منزل سبب مصرف بهینه سوخت در منزل می‌شوند و همچنین با دزگیری در و پنجره ساختمان و بستن کانال کولر در بخش خانگی می‌توان از ائتلاف انرژی جلوگیری کرد.

وی در پایان از هم‌استان‌ها در بخش خانگی خواست، با رعایت الگوی مصرف گاز نقش موثری در عدم قطعی گاز و همچنین کاهش هزینه‌ها داشته باشند.