امروز؛ قرعه‌کشی سومین مرحله سامانه تخصیص خودرو

قرعه کشی سومین مرحله سامانه یکپارچه تخصیص خودرو امروز (دوشنبه ۲۱ شهریور) ساعت ۱۴ انجام می‌شود.

 مراسم قرعه کشی، نمایندگان نهاد‌های ناظر بر صحت انجام قرعه کشی نظارت دارند. نتایج قرعه کشی به شرط دریافت استعلام‌ها، ۲۲ شهریور در سامانه یکپارچه قرعه‌کشی خودرو اعلام می‌شود.

بر اساس گزارش، پس از دو دوره عرضه موفقیت‌آمیز خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که در اردیبهشت و تیر ماه امسال انجام شد، سومین دوره عرضه خودرو از روز چهارشنبه گذشته (۱۶ شهریور) آغاز شد.

در سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص حدود ۶۰ هزار خودرو عرضه شد که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی و ۲۰ درصد ظرفیت به خودرو‌های فرسوده اختصاص یافت.