انجام جراحی قلب نادر برای اولین بار در غرب کشور در کرمانشاه

عمل کرونری مجدد از طریق روش کم تهاجمی برای اولین بار در غرب کشوربا موفقیت در انجام شد.

به گزارش رسانا پرس،انجام جراحی قلب نادر برای اولین بار در غرب کشور در کرمانشاه فوق تخصص جراحی قلب گفت: عمل کرونری مجدد از طریق روش کم تهاجمی برای اولین بار در غرب کشور در اتاق عمل بیمارستان امام علی (ع) برروی یک فرد ۵۵ با موفقیت انجام شد.

پروفسور سبزی افزود: این جراحی از طریق فضای بین دنده‌ای قفسه سینه انجام می‌شود و بیمار سریعتر بهبود می‌یابد