انجام یک ساز و کار علمی برای نظارت دقیق پروژه ها و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی

رسانا پرس- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه از مبادله موافقتنامه تملک دارایی های سرمایه ای و تشکیل کمیته تخصیص اعتبارات شهرداری برای جلوگیری از هدر رفت منابع مالی شهرداری کرمانشاه خبر داد.

به گزارش رسانا پرس، دکتر کاوه مردافکن با اعلام این خبر اظهار داشت: با هماهنگی معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع مالی در شهرداری موافقتنامه ها مبادله و کمیته تخصیص اعتبارات تشکیل گردیده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: مبادله موافقتنامه ها و تشکیل کمیته تخصیص اعتبارات به منظور هماهنگی رویه های حسابداری، ارتقاء سطح پاسخگویی مالی در شهرداری و تحقق نظام جامع حسابداری صورت گرفته است.

وی افزود: از دیگر اهداف این طرح تحقق اهداف بودجه و حسن اجرای آن، رصد و کنترل پیشرفت پروژه ها، نظارت بر اجرای صحیح بودجه و شفاف سازی مالی پروژه ها است.

مردافکن گفت: در این راستا و جهت اجرای صحیح روند ثبت درخواست و تخصیص اعتبارات یک دوره کلاس آموزشی برگزار و نحوه تنظیم و تکمیل فرمهای سه گانه موافقت نامه تملک دارایی های سرمایه ای (پروژه‌های عمرانی شهرداری) و همچنین شیوه درخواست تخصیص اعتبار به کمیته تخصیص اعتبارات به رابطین و نمایندگان معاونتها،سازمان ها، مناطق، واحد ها و ادارات تابعه شهرداری آموزش داده شده است.