اورامانات کرمانشاه صاحب «بانک سفال» می‌شود

مدیر پایگاه جهانی اورامانات گفت: درحال تشکیل بانک سفال اورامانات کرمانشاه هستیم و مکاتبات آن با اداره کل میراث استان به انجام رسیده و در دست اقدام است.

پویا طالب‌نیا مدیر پایگاه جهانی اورامانات، با اشاره به قدمت تولید سفال در منطقه اورامانات و خاص بودن آن، اظهار کرد: درحال تشکیل بانک سفال اورامانات کرمانشاه هستیم و مکاتبات آن با اداره‌کل میراث استان به انجام رسیده و در دست اقدام است.

وی ادامه داد: براین اساس از سال ۱۳۹۶ بررسی‌های باستان‌شناسی در محدوده اورامانات با مدیریت و سرپرستی صادقی‌راد آغاز و تلاش شد تا محوطه‌های باستانی شاخص این منطقه شناسایی شوند.

مدیر پایگاه جهانی اورامانات تصریح کرد: در نهایت پس از انجام این بررسی‌ها توانستیم بیش از ۵۰۰ محوطه باستانی را در اورامانات کرمانشاه و کردستان شناسایی و این امر به ما کمک کرد تا یک تصویر از وضعیت آثار باستانی منطقه جهت چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حوزه باستان‌شناسی منطقه داشته باشیم.