اوضاع “سراب نیلوفر” بحرانی است

متولی مجموعه گردشگری سراب نیلوفر کرمانشاه گفت این اثر طبیعی که به ثبت ملی هم رسیده این روزها شرایط مساعدی ندارد و در آستانه خشک شدن قرار دارد.

محمدرضا نقدی از احتمال خشک شدن سراب نیلوفر در روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل این مشکل، وجود حلقه‌های چاه آب به عمق ۱۲۰ متر است که حجم زیادی از آب سفره های زیرزمینی را با قدرت به بیرون منتقل می کند و این مسئله کم آبی چشمه‌های آب سراب را بدنبال داشته است.

وی افزود متاسفانه این عوامل باعث شده تا در حال حاضر عمق آب در سراب نیلوفر آن هم در گودال وسط سراب به حدی برسد که در روزهای آینده احتمالا خشک شود.

نقدی گفت: علیرغم همه زحماتی که طی چندسال گذشته برای احیاء گل های نیلوفر در این سراب کشیده شده، اما متاسفانه نیلوفرهای آبی به دلیل کم آبی از بین رفته اند و نتیجه آن همه تلاش برباد رفت.

وی گفت: باتوجه به شرایط بحرانی سراب، از حدود دو ماه پیش پیگیری های زیادی را از طریق دستگاه های ذیربط انجام شد، اما هیچکدام زیر بار این مشکل نمی رفتند.