بازدید از طرح آبرسانی به ۱۴ روستای اسلام آباد غرب

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور از طرح جهاد آبرسانی به ۱۴ روستای شهرستان اسلام آباد غرب بازدید کرد.

بازدید از طرح آبرسانی به ۱۴ روستای اسلام آباد غرباتابک جعفری در بدو ورود خود به استان کرمانشاه از طرح آبرسانی به مجتمع ۱۴ روستایی دیزگران شهرستان اسلام آباد غرب با جمعیت بیش از ۲ هزار و ۶۸۸ نفر بازدید کرد.

در این بازدید علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به تحت پوشش قرار دادن ۳ روستای خودگردان شهرستان در قالب این پروژه، گفت: به منظور بهره مندی۲ هزار و ۶۸۸ نفر از جمعیت روستایی شهرستان حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۵۰ متر، ۶ هزار و ۹۰۰ متر لوله گذاری، ساخت ۲ باب مخزن ۵۰۰ و ۱۰ مترمکعبی و ساخت اتاقک چاه در دست اجرا است.