بازدید همیاران آب از تصفیه خانه آب شهید نظری

رساناپرس_ همزمان با آخرین روز از سال تحصیلی، سیصد نفر از همیاران آب از تصفیه خانه شهید نظری بازدید به عمل آوردند.

به گزارش رساناپرس به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و آشنایی آنان با چگونگی تصفیه آب برای درک بیشتر ارزش این مایع حیاتی و حفظ آن، هماهنگی های لازم جهت بازدید از تصفیه خانه آب شهید نظری شهر کرمانشاه صورت گرفت.

در این بازدید کارشناسان شرکت آبفا استان کرمانشاه، دانش آموزان و مادران و معلمان آنها را با نحوه تولید، تصفیه، گندزدایی و انتقال آب به شبکه توزیع آشنا کرده و روش‌های مختلف مصرف بهینه آب را برای آنان تشریح کردند.

کارشناسان آبفا در پایان به تمامی سوالات دانش آموزان درخصوص مراحل مختلف تصفیه آب تا رسیدن آن به منازل آنها، پاسخ دادند.