بافت ۴۰ هزار متر مربع فرش دستباف در کرمانشاه 

رسانا پرس_معاون امور بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه: ار ابتدای امسال تاکنون ۴۰ هزار مترمربع فرش دستباف در استان کرمانشاه تولید شده است.

بافت ۴۰ هزار متر مربع فرش دستباف در کرمانشاه باقرخانی با اشاره به اینکه ۳۲ هزار بافنده فعال در ۱۱۰ کارگاه استان در زمینه فرشباف فعالیت دارند گفت: برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم امسال ۲۰۰ دوره آموزشی برای فرشبافان انجام شود.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۶۱ بافنده به مجموع بافنده های استان افزوده شدند.