بانوان پس از مرگ همسر در صورت ازدواج مجدد مستمری خود را دریافت می‌کنند

رسانا- مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: بانویی که پس از فوت همسرش (بیمه شده اصلی) ازدواج مجدد می‌کند، مشمول دریافت حقوق همسر متوفی می‌شود.

به گزارش رسانا پرس ، اسکندر کاکایی با اشاره به وجود نزدیک به ۲۵۵ هزار بیمه شده اصلی، افزود: در مجموع با اعضای خانواده آن‌ها حدود ۶۴۰ هزار نفر در استان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی تعداد مستمری بگیران با احتساب افراد تبعی آن‌ها، ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این مستمری بگیران شامل بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگی است.

وی گفت: افراد تبعی سازمان تأمین اجتماعی شامل پدر و مادر، فرزندان اعم از دختران و پسران و همچنین همسر قانونی ثبت شده بیمه‌پرداز است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه فرزندان و همسر را به عنوان افراد تحت تکلف اعلام کرد و افزود: تا زمانی که فرزند دختر فاقد شغل و مجرد باشد، فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل تا اتمام تحصیل و همسر هم تا زمانی که در قید حیات باشد مشمول دریافت مستمری پدر خانواده هستند.

وی اظهار کرد: همسر‌هایی که پس از فوت بیمه شده اصلی ازدواج مجدد می‌کنند، مشمول دریافت حقوق همسر متوفی می‌شوند.

۱۸ شعبه، ۲ شعبه اقماری و هفت کارگز در استان مشغول به خدمات‌رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران هستند.