با توجه به اعلام تعطیلی روز سه شنبه، برگزاری همه امتحانات این روز لغو شد

آموزش و پرورش استان کرمانشاه:تمامی امتحانات داخلی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در روز سه شنبه سوم خرداد ماه لغو و به روز دیگری موکول خواهد شد.

با

 

توجه به اعلام تعطیلی روز سه شنبه سوم خرداد از سوی اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه به دلیل آلودگی هوا، به اطلاع می رساند:

🔹تمامی امتحانات داخلی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در روز سه شنبه سوم خرداد ماه لغو و به روز دیگری موکول خواهد شد.