برآورد تولید ۲۵۰۰ کیلو “طلای سرخ” در کرمانشاه

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد کرد، امسال حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید شود.

به گزارش رسانا پرس،رحمان فیض‌قربانی سطح اراضی قابل برداشت زعفران در استان کرمانشاه را ۴۸۲ هکتار عنوان کرد و افزود: متوسط عملکرد مزارع زعفران استان حدود پنج کیلوگرم در هکتار است، لذا پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید شود.

فیض قربانی با بیان اینکه زعفران در همه مناطق استان کرمانشاه به استثنای مناطق گرمسیری کشت می شود، گفت: بجزء شهرستان قصرشیرین که کشت زعفران ندارد، در دیگر شهرستان‌های استان کم و بیش کشت زعفران انجام می‌شود.

وی افزود: برداشت زعفران در استان از آبان ماه آغاز شده و تا اواخر همین ماه ادامه دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه توسعه کشت زعفران در برنامه استان است، گفت: از متقاضیان کشت زعفران در استان حمایت می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم تا با تهیه انواع با کیفیت و بدون آفت پیاز زعفران، کشت‌های با کیفیت زعفران را در استان داشته باشیم.

فیض قربانی در ادامه با اشاره به مرغوبیت بالای زعفران تولیدی در مزارع استان کرمانشاه، گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته زعفران تولیدی در استان کرمانشاه از نظر کیفیت قابل رقابت با زعفران‌های مرغوب بوده و در بازارهای بین‌المللی حرف برای گفتن دارد.