برداشت ذرت دانه‌ای از مزارع سرپل‌ذهاب آغاز شد

رساناپرس_مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب گفت: برداشت ذرت دانه‌ای در سطح ۱۰ هزار و ۹۲۷ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شد.

نعمت دارابی، مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب از برداشت ذرت دانه‌ای در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: با وجود خشکسالی در سال زراعی جاری با پیگیری فرماندار، همت کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و برنامه ریزی و کار کارشناسی و همراهی و همکاری عوامل شبکه اصلی و فرعی سامانه گرمسیری و تعاونی‌های تولید روستایی در سال زراعی جاری ۱۰ هزار و ۹۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت ذرت تابستانه رفته است.

وی ادامه داد: به دلیل وجود اراضی کشاورزی مرغوب در شهرستان و کار کارشناسی و ارائه نکات فنی به کشاورزان و کشت به صورت اصولی و مهندسی انتظار افزایش عملکرد در سال زراعی جاری را داریم.

مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب اضافه کرد: از ۱۰ هزار و ۹۲۷ هکتار ذرت کشت شده ۲ هزار هکتار به‌صورت ذرت علوفه‌ای که پیش‌بینی با میانگین عملکرد ۴۵ تُن در هکتار و ۸ هزار و ۹۲۷ هکتار به‌صورت ذرت دانه‌ای کشت شده که پیش‌بینی با میانگین عملکرد ۹ تن در هکتار را داریم.