برق کشاورزی کرمانشاه با یک شرط رایگان می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: کشاورزانی که در بازده زمانی ۱۱ تا ۱۸ به مدت پنج ساعت با شرکت توزیع همکاری داشته باشند ۱۹ ساعت دیگر از پرداخت بهای انرژی معاف خواهند بود.

 

 

محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم همکاری مشترکان استان با حوزه صنعت و برق استان با توجه به شروع فصل تابستان، اظهار کرد: براساس تعارف ابلاغ شده وزارت نیرو ماه‌های گرم سال خرداد، تیر، مرداد و شهریور است.

وی ادامه داد: با توجه شروع گرما و افزایش بار مصرفی وزارت نیرو برای گذر از پیک ۱۰۰ برنامه مدیریت مصرف تدارک دیده که با اجرای آن در خرداد هیچگونه خاموشی و اعمال مدیریتی لحاظ نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، از اجرای طرح‌های تشویقی در جهت مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین خبر داد و گفت: ادارات دولتی براساس مصوبه هیأت وزیران ملزم شده‌اند که در ساعات اداری مصرف خود را نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و در ساعت غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند؛ همچنین نسبت به مدار آوردن دیزل‌های اضطراری اقدام کنند و لازم است که مصرف توسط مدیران‌کل کنترل شود.

وی ادامه داد: براساس آیین نامه‌های اجرایی کشاورزانی که در بازده زمانی ۱۱ تا ۱۸ به مدت پنج ساعت با شرکت توزیع همکاری داشته باشند ۱۹ ساعت دیگر از پرداخت بهای انرژی معاف خواهند بود.

مرادی در خصوص طرح تشویقی صنایع نیز، اضافه کرد: برنامه مدیریت مصرف از ۱۵ خرداد شروع تا ۱۵ شهریور ادامه دارد که براساس آن صنایع به صنایع داخل شهرک‌های صنعتی و صنایع خارج از شهرک‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند.

وی ادامه داد: صنایع با جابه‌جایی ایام تعطیلات،کم کردن بار مصرفی در اوج مصرف و همچنین منتقل کردن تعطیلات سالیانه به ماه‌های غیر از چهار ماه گرم سال می‌توانند از تشویق‌های وزارت نیرو بهره‌مند شوند.