برپایی اتاق سرد برای زوار گرمازده در مرز خسروی

رساناپرس_معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در مرز خسروی یک اتاق سرد با استمداد ۱۷ تخت برای زائران گرمازده برپا شده است.

به گفته ابراهیم شکیبا ،۱۳۰ نیروی بهداشتی در راستای نظارت، نمونه‌گیری التور و کرونا، آزمایش آب، کلرسنجی و… در مرز خسروی حضور دارند.

وی گفت: چهار پایگاه بهداشتی در پایانه مرزی خسروی و دو مرکز جامع سلامت در پایانه مرزی و یک کیلومتری پایانه مرزی در راستای انجام خدمات ویزیت توسط پزشک، ارائه داروی رایگان، آزمایشگاه بیوشیمی و میکروبی ایجاد شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در مرز یک اتاق سرد با استمداد ۱۷ تخت در خدمت زائران گرامی است.

وی اهم اقدامات بازرسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی در برنامه اربعین و از ۱۲ الی ۱۸ شهریور‌ماه را با مشارکت بیش از ۱۵۰ بازرس بهداشت محیط در قالب ۵۰ تیم در برنامه سلامت اربعین توصیف کرد و افزود: بازدید از ۲۷۰۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی، بازدید از ۲۳۹ مراکز اقامتی و محل‌های اسکان زائرین ،صدور کارت بهداشت برای خادمین ۴۸ موکب و ایستگاه صلواتی و یک هزار و ۲۷۰ مورد کنترل و بازرسی منابع آب آشامیدنی، کلرینه شده (کلرزنی) ۱۲۶‌مترمکعب آب، یک‌هزار و ۳۴۰ مورد کلرسنجی از آب آشامیدنی، ۱۲۷ نمونه‌برداری از آب آشامیدنی، ۹۴ مورد نمونه‌برداری از موادغذایی، جمع‌آوری، توقیف‌ و معدوم‌سازی ۴۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز و ۹۲۰ مورد سنجش(دما، شوری، آلودگی سطوح) با استفاده از تجهیزات پرتابل بازرسی ار جمله اقدامات صورت گرفته است.