برپایی نمایشگاه سراسری «صنایع دستی» در ۱۲۰ غرفه

مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه، از برپایی سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه خبر داد.

حامد وفا‌پور از برپایی سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی در نمایشگاه بین‌ المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد خبر داد.

وی از این نمایشگاه به عنوان ویترین صنایع دستی استان و دیگر استان‌های کشور یاد کرد و ادامه داد: هنرمندان صنایع دستی از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

ترویج و رونق صنایع دستی، حفظ و احیای برخی از رشته‌ها، حمایت از افزایش فروش هنرمندان، بازاریابی، تبادل نظر و کسب تجربه بین هنرمندان استان با سایر استان‌ها از جمله از اهداف برپایی این نمایشگاه است که مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه به آن اشاره کرد.

وی گفت: این نمایشگاه از دوم تا ششم آبان‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و در روز جمعه از ساعت ۹ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر است.

وفاپور با اشاره به برپایی ۱۲۰ غرفه در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کرمانشاه، خاطرنشان کرد: نیمی از این غرفه‌ها در اختیار هنرمندان کرمانشاه و نیمی دیگر در اختیار هنرمندان سایر استان‌های کشور است.

وی صنایع دستی را یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان در کنار این نمایشگاه ورکشاپ‌های آموزش صنایع دستی برپا خواهد کرد.