بهره مندی ۹۱ خانواده کرمانشاهی دارای فرزند سه قلو از خدمات بهزیستی

در سه ماهه دوم امسال ۹۱ خانواده دارای فرزند سه قلو در استان کرمانشاه از خدمات بهزیستی بهره‌مند شدند.

به گزارش رسانا پرس،مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه خانواده‌های نیازمند دارای فرزند دو قلو و سه قلو به بالا می‌توانند از کمک هزینه معیشتی بهره‌مند شوند افزود: به خانواده‌های پنج نفره بطور میانگین ماهیانه یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و به خانواده‌های چهار نفره یک میلیون ۸۰ هزار تومان کمک هزینه پرداخت می‌شوند.

فرحناز محمدی افزود: متقاضیان دارای فرزند سه قلو می‌توانند برای بهره مندی از خدمات بهزیستی درخواست خود را به ادارات شهرستان تحویل دهند.

وی گفت: در سه ماهه دوم امسال نیز ۸۵۷ خانواده دارای فرزند دو قلو از خدمات اداره کل بهزیستی بهره‌مند شدند.