بهره گیری از ظرفیت حمل و نقل عمومی برای انتقال کالاهای اساسی به کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان: از ظرفیت حمل و نقل عمومی برای انتقال به موقع کالاهای اساسی به کرمانشاه استفاده شده است.

بهره گیری از ظرفیت حمل و نقل عمومی برای انتقال به موقع کالاهای اساسی به کرمانشاهمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با بیان اینکه به منظور تسریع در حمل و نقل کالاهای اساسی و نهاده های دامی سهمیه استان از بنادر جنوبی کشور، از همه امکانات استفاده خواهد شد افزود: کمیته ویژه حمل و نقل کالا در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تشکیل شده است.

 

فریبرز کرمی افزود: این کمیته وظیفه رصد و پیگیری لحظه ای از میزان سهمیه کالا، تعداد ناوگان اعزامی، ارسال گزارشها و اقدامات صورت گرفته به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را بصورت مستمر انجام می دهد.