بهزیستی کرمانشاه؛بیش از ۵۰۰خانواده متقاضی نوزاد برای فرزند خواندگی هستند

بیش از ۵۰۰ خانواده متقاضی فرزند در استان کرمانشاه پشت نوبت قرار دارند.

معاون اجتماعی اداره‌کل بهزیستی استان گفت: کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست تا ۱۸ سالگی در مراکز نگهداری در نظر گرفته شده حمایت می‌شوند.

کامران علی‌مددی با اشاره به اینکه یکی از خدمات بهزیستی ارائه خدمات فرزندخواندگی است گفت: سال گذشته ۳۲ کودک واگذار شد و ۱۰۳ کودک نیز در دسته امدادبگیر قرار گرفتند و ۱۱۰ نفر نیز هم‌اکنون در مراکز نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ تا ۶۰۰ خانواده کرمانشاه پشت نوبت درخواست فرزندخواندگی قرار دارند افزود: پرونده عمده این خانواده‌ها ناقص است و به طور مکرر برای تکمیل پرونده با آن‌ها در تماس هستیم.

علی‌مددی با اشاره به اینکه بیشتر خانواده درخواست فرزند شیرخوار دارند در حالی که تعداد این کودکان بسیار کم است گفت: تعداد کودکان سه تا شش سال در مراکز زیاد است اما درخواست برای فرزندخواندگی آن‌ها کم است.

وی گفت: همچنین برآورد شده ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک کار در استان وجود دارد اما ظرفیت، امکانات و منابع برای تحت پوشش قرار دادن همه این کودکان وجود ندارد.