بیمارستان جامع سرطان کرمانشاه تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد

رساناپرس_  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به حوزه درمانی استان، گفت: بیمارستان جامع سرطان کرمانشاه تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش رسانا پرس،صادق کریمی  اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه مصوبات و اعتبارات خوبی برای حوزه بهداشت و درمان کرمانشاه به تصویب رسید.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه‌های درمانی ۵۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت تخت‌های مراکز درمانی استان کرمانشاه اضافه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از پروژه‌های مهم درمانی استان بیمارستان جامع سرطان است که در غرب کشور مهم است که جز مصوبات سفر رهبری به این استان بوده اما به دلیل کمبود اعتبار به بهره برداری نرسیده بود.

کریمی با اشاره به تأمین اعتبار پروژه بیمارستان غرب کشور در استان کرمانشاه، بیان کرد: با تأمین اعتبار این پروژه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری این مرکز افتتاح و به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز این مرکز درمانی به ارزش یک هزار میلیارد تومان خریداری شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: با راه اندازی بیمارستان جامع سرطان کرمانشاه خدمات مورد نیاز بیماران با تعرفه دولتی ارائه و نیاز نیست بیماران به سایر استان‌ها مراجعه کنند.