تاب‌آوری نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد دارد

رسانا پرس-تاب‌آوری مفهومی موثر در پیشگیری از اعتیاد است که می‌تواند با افزایش توانایی فرد برای مقاومت و سالم ماندن در شرایط دشوار و پرخطر به عنوان یک عامل محافظتی در برابر آن عمل کند.

به گزارش رسانا پرس-اعتیاد امروزه یکی از بغرنج‌ترین مسائل انسان و تهدیدی جدی برای سلامت جسمی و روانی جوامع بشری است که تدریجا به یک نگرانی عمده برای ملت‌ها و دولت‌ها تبدیل شده است و این روزها با چالش هایی جدیدی از جمله کاهش سن مصرف کنندگان و تولید مواد مخدر نیز مواجه شده است.

مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایران در زمینه پیشگیری از اعتیاد در جامعه معتقد است: تحقیقات نشان داده‌است که تاب آوری در نوجوانان می‌تواند به عنوان یک عامل محافظتی در برابر اعتیاد عمل کرده و آموزش مدیریت و تنظیم هیجانات و کنترل خشم می‌تواند تاب آوری را افزایش دهد.

دکتر محمدرضا مقدسی به ایرنا توضیح داد که واژه تاب‌آوری را می‌توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف کرد، درواقع تاب‌آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه‌تنها بر آن شرایط دشوار فائق می‌شود، بلکه طی آن و با وجود آن قوی‌تر نیز می‌شود.

وی اضافه کرد: تاب آوری را می‌توان به عنوان یک مهارت برای عبور موفقیت آمیز از شرایط نامطلوب و سخت تعریف کرد، این توانایی به فرد کمک می‌کند تا با تنش‌های روانی و رویدادهای ناگوار زندگی بهتر و موفق‌تر برخورد کند همچنین، تحقیقات نشان داده‌است که تاب آوری روانشناختی در افراد مصرف‌کننده مواد، با حمایت و هدایت موثر می تواند توسعه یابد و به عنوان یک عامل حفاظتی در برابر سوءمصرف مواد عمل می‌کند.

مقدسی با بیان اینکه برای پیشگیری از اعتیاد، انجام کارهای مختلف و اقداماتی می‌تواند موثر باشد گفت: برخی از راهکارهای عملی برای پیشگیری از اعتیاد شامل آموزش کنترل خشم است، یعنی آموزش مدیریت و مهارت‌های کنترل خشم به افراد، موجب افزایش تاب آوری است و می تواند در پیشگیری از اعتیاد مؤثر باشد همچنین تقویت خلق خوب نیز می‌تواند در پیشگیری از اعتیاد نقش مهمی داشته باشد زیرا افراد خوش اخلاق که از سرمایه اجتماعی بهتری برخوردارند با داشتن خلق خوب می توانند نقش تاثیرگذاری بر فرد داشته باشند.