تاکنون یکهزار و ۴۴۷ کارتخوان هوشمند در نانوایی‌های استان کرمانشاه نصب شد

باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت تا به امروز از مجموع دو هزار و 120 نانوایی معرفی شده توسط اداره غله تعداد یک‌هزار و 447 دستگاه در سطح نانوایی‌های استان نصب شده و کار نصب 673 دستگاه دیگر در حال پیگیری و انجام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان دقیق اجرای طرح فروش نان از طریق این کارتخوان‌های ویژه معلوم نیست اما قرار است تا پایان تیرماه تمام نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شوند.

کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها در هفته‌های اخیر باعث کاهش ساعت کار بسیاری از نانوایی‌های استان شده است.