تا آینده ای نامعلوم؛رودخانه قره سو همچنان محل تخلیه فاضلاب های تصفیه نشده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: تنها بخشی از فاضلاب‌هایی که وارد رودخانه قره‌سو می‌شود تصفیه شده و بخشی دیگر بدون آنکه تصفیه شوند به رودخانه می‌ریزند.

 

ساماندهی رودخانه قره‌سو نیازمند ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

رضا داوودی افزود در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه اعتباری برای فاضلاب کرمانشاه در نظر گرفته شده است که در حال حاضر منتظر ابلاغ اعتبار هستیم.

وی افزود: اولویت اول ساماندهی فاضلابی است که وارد رودخانه قره‌سو می‌شود و راهکار آن اجرای تصفیه‌خانه شماره دو در کرمانشاه است که این طرح پیشرفت ابتدایی دارد و درصورت تخصیص اعتبار ظرف ۲ سال آینده اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: اولویت بعدی جمع‌آوری فاضلاب در محیط شهری از داخل رودخانه قره‌سو و آبشوران و انتقال به تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه است که در گرو تکمیل سامانه تصفیه‌خانه است.

داوودی با اشاره به استشمام بوی نامطبوع افزود: با توجه به اینکه در فصل گرم تابستان قرار داریم میزان دبی منابع آب کم شده و فاضلاب بیشتر نمایان می‌شود که دلیل عمده استشمام بوی نامطبوع این موضوع است.