تخمه‌ سنقری؛ زیر تیغ خشکسالی

رساناپرس_مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی از کاهش سطح زیرکشت "تخمه سنقری" به دلیل خشکسالی خبر داد.

عبدالله خسروی ،با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی سطح زیرکشت تخمه سنقری (آفتابگردان آجیلی) در شهرستان سنقروکلیایی، اظهار کرد: در حالی که سال گذشته حدود ۲۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان سنقروکلیایی به کشت تخمه سنقری اختصاص پیدا کرده بود، این میزان در سال زراعی جاری به ۱۱۰۰ هکتار رسیده است.

خسروی افزود: امسال علاوه بر کاهش سطح زیر کشت تخمه سنقری، متوسط عملکرد آفتابگردان آجیلی نیز در شهرستان کاهش چشمگیری را تجربه خواهد کرد، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود متوسط عملکرد در زمان برداشت محصول ۱.۵ تن در هکتار باشد.

خسروی ادامه داد: در سنوات نرمال متوسط عملکرد تخمه سنقری دو تن در هکتار است، هرچند در برخی مزارع عملکرد به ۳.۵ تا چهار تن در هکتار هم می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی افزود: امسال قطعا کاهش تولید تخمه سنقری را در شهرستان شاهد خواهیم بود.

خسروی در ادامه با اشاره به صاحب بِرَند بودن تخمه سنقری، تاکید کرد: رقم آفتابگردان کشت شده در این شهرستان عمدتا سفید ابلق پوست نازک است که به دلیل شرایط آب و هوایی خوبی که در شهرستان حاکم است، از طعم و مزه خاصی برخوردار بوده و طرفداران زیادی در داخل و حتی خارج از کشور دارد، به نحوی که همه ساله بخش زیادی از محصول تولیدی در شهرستان راهی بازارهای جهانی می‌شود.

خسروی با بیان اینکه زمان کشت آفتابگردان آجیلی در شهرستان سنقروکلیایی ماه‌های فروردین و عمدتا اردیبهشت است، افزود: برداشت تخمه سنقری از اوایل مهر ماه آغاز و تا پایان این ماه ادامه پیدا خواهد کرد.