تشکیل کمیته بهداشت هوا در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

این کمیته با هدف هماهنگی بیشتر در راستای کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامت در قالب وظایف محوله، با توجه به شرایط اضطرار و بحران آلودگی هوا که از شروع سال جدید، استان را متاثر نموده است در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل شده است.

تشکیل کمیته بهداشت هوا در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد : در اولین نشست کمیته بهداشت هوا، بر تولید محتوای آموزشی مناسب، استفاده از روش ها‌ی آموزشی و رسانه‌های مختلف در راستای آموزش خود مراقبتی به مردم به خصوص گروه‌های حساس، پیگیری‌های زیرساختی فضا‌های آموزشی، مراکز جامع سلامت و خانه‌های بهداشت تاکید شد.

همچنین تخمین اعتبارات مورد نیاز، به عنوان اولویت‌های مهم در راستای مواجهه به پدیده گردوغبار، مطرح و مقرر شد موضوع آلودگی هوا در برنامه‌های اولویت دار هر کدام از گروه‌های کارشناسی قرار گیرد.

در این جلسه معاونین اجرایی و فنی، مدیر گروه سلامت خانواده، بیماری‌های غیرواگیر، سلامت جوانان و مدارس، تغذیه، کاهش خطر بلایا، طرح و گسترش، سلامت کار، آموزش سلامت وسلامت محیط در محل معاونت بهداشتی دانشگاه حضور داشتند.