تعرفه‌های جدید پزشکی در کرمانشاه اعلام شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: بر اساس تعرفه‌های جدید نرخ خدمات سرپایی در بخش دولتی ۲۰ درصد و در بخش خصوصی ۵۰ درصد افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

اعلام تعرفه‌های جدید پزشکی در کرمانشاه صوفیوند گفت: همچنین بر اساس تعرفه‌های ابلاغی نرخ خدمات بستری در بخش دولتی ۳۰ درصد و در بخش خصوصی ۴۰ درصد افزایش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس تعرفه‌های جدید در بخش دولتی ویزیت پزشک عمومی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان، پزشک متخصص ۲۹ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان است.

صوفیوند بیان کرد: همچنین در این بخش ویزیت پزشک فوق تخصص برای رده سنی زیر ۱۸ سال ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و در بخش دولتی ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی ۳۶ هزار و ۸۰۰ و فوق تخصص روانپزشکی ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: نرخ تعرفه‌های جدید پزشکی در بخش خصوصی را هم برای پزشک عمومی ۶۹ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۰۳ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۱۳۲ هزار تومان خواهد بود.

صوفیوند گفت: ویزیت پزشک فوق تخصص برای رده سنی زیر ۱۸ سال ۱۵۸ هزار تومان و در بخش خصوصی ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۳۸ هزار تومان و فوق تخصص روانپزشکی ۱۵۸ هزار تومان ابلاغ شده است.