توافق در برجام فضای امیدبخشی را پیش روی کشور قرار می‌دهد

رسانا پرس_ رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: باز شدن فضای سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش منابع مالی دولت، دو پیامد مثبت احیا برجام است؛ توافق در برجام فضای اقتصادی جدید و امیدبخشی را پیش روی کشور قرار می‌دهد.

به گزارش رسانا پرس، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه امروز در هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره‌ای به مذاکرات برجام داشت و اظهار کرد: توافق در برجام فضای اقتصادی جدید و امیدبخشی را پیش روی کشور قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: باز شدن فضای سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش منابع مالی دولت، دو پیامد مثبت احیا برجام است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه نیازمند تدوین برنامه مشخص برای استفاده از فضای پسابرجام دوم هستیم، گفت: اتاق بازرگانی برنامه‌ای برای استفاده از فضای پسابرجام برای چشم‌انداز سه تا پنج سال آینده کرمانشاه تدوین کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد: اصلاح سطح اشتغال و تراکم در پروانه‌های ساختمانی با پیگیری‌های اتاق کرمانشاه و انجمن صنعت ساختمان محقق شد و فضای جدیدی پیش روی بخش ساختمان استان قرار می‌دهد.

کاشفی خاطرنشان کرد: با اصلاح تراکم و سطح اشتغال، شاهد کاهش تخلفات ماده صد و رونق ساخت و ساز در کرمانشاه خواهیم بود.

موسوی‌اجاق عضو شورای شهر کرمانشاه نیز خطاب به رئیس اتاق بازگانی کرمانشاه در این رابطه، گفت: ۱۵ سال پیگیر افزایش تراکم پروانه‌های ساختمانی از ۶۰ به ۷۵ بودیم که با پیگیری اتاق بازرگانی محقق شد، باید به شورای گفت‌وگوی کرمانشاه بابت این پیگیری‌ها تبریک گفت.