توسعه شفافیت و ایجاد دولت الکترونیک با ارتقای بهره وری ممکن می شود   

رسانا پرس- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در اولین نشست کارشناسی کمیته ارتقای بهره وری در سال 1401 گفت: توسعه شفافیت و ایجاد دولت الکترونیک با ارتقای بهره وری ممکن می شود.

 

 

به گزارش رسانا پرس، مختار احمدی در اولین جلسه کارشناسی کمیته ارتقای بهره وری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان ضرورت این کمیته اظهار نمود: توسعه شفافیت و ارتقای دولت الکترونیک و افزایش نظارت‌های مردم بر مردم از جمله اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که در استان ها مورد توجه ویژه قرار دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بهبود شاخص های بهره وری در حوزه های مختلف اداره کل با رویکرد افزایش رضایتمندی ذی نفعان و مخاطبان مهمترین وظیفه این کمیته می باشد ادامه داد: بهره وری به عنوان یک امر ضروری و مسئله اولویت دار، شاخص های بهره وری با شناسایی مسائل کلیدی اداری و دیگر حوزه های مختلف روابط کار، تعاون، کارآفرینی و اشتغال و حوزه اجتماعی و فرهنگی از سوی کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر احصا و ارزیابی می شود.

مختار احمدی افزود: ایجاد و بررسی شاخص های ارتقای بهره وری علاوه بر جلب رضایت مخاطبان و ذینفعان، می تواند به افزایش بهره وری در تمامی حوزه های اداره کل منجر شود.

وی افزود: شاخص های بهره وری در کلیه حوزه های اداره کل به صورت تخصصی در کمیته ارتقای بهره وری احصا و مورد بررسی و اجرا قرار می گیرد.

در این نشست اعضا کمیته برای ارتقای بهر وری در سال ۱۴۰۱ مشخص و وظایف کمیته تشریح شد.