توصیه های مرکز بهداشت درباره وبا

مرکز بهداشت کرمانشاه در بیانیه‌ای برای پیشگیری از شیوع وبا به شهروندان توصیه‌هایی کرده است

رعایت بهداشت فردی، پرهیز از مصرف آب از منابع غیر بهداشتی و ناسالم مانند رودخانه ها، چشمه های بهسازی نشده، چاه های حفاضت نشده، دریاچه پشت سد ها، استفاده نکردن آب از منابع غیر مطمئن جهت استحمام یا شستشوی لوازم آشپزخانه، شستشوی سبزی و میوه، تهیه یخ از مراکز بهداشتی و تحت نظارت، رعایت بهداشت مواد غذایی و نگهداری کردن غذاهایی همچون شیر ، برنج پخته و تخم مرغ در یخچال، عدم مصرف غذاهای دریایی ناپخته و خام مثل صدف ، ماهی و

مرکز بهداشت از مردم خواسته در صورت داشتن علایم بیماری به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایند و از خود درمانی جدا پرهیز کنند.