توقف صدور و تمدید گذرنامه در ایام اربعین

رییس پلیس گذرنامه استان کرمانشاه اعلام کرد :ستاد اربعین فراجا، صدور و تمدیدگذرنامه را متوقف کرده و گذر موقت" هم برای زوار صادر نمی‌گردد.

توقف صدور و تمدید گذرنامه در ایام اربعینبا افزایش چشمگیر زوار اربعین امسال و نبود زیرساخت‌ها در آنسوی مرز‌ها ستاد اربعین فراجا صدور و تمدیدگذرنامه را متوقف کرده و گذر موقت” هم برای زوار صادر نمی‌شود.

درخواست متقاضیانی که پیش‌تر تقاضای گذرنامه و یا تمدید کرده اند انجام خواهد شد.

سرهنگ حیدری رییس پلیس گذرنامه استان کرمانشاه از زوار خواسته به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه نکنند