تومور بزرگ با انجام عمل نادر از بدن نوزاد ۴ روزه خارج شد

رسانا پرس_نوزاد ۴ روزه که با یک توموربزرگ در ناحیه تحتانی به دنیا آمده بود با انجام عمل جراحی ساکرو کروکوکسیژیال، درمان شد.

روابط عمومی بیمارستان محمد کرمانشاهی اعلام کرد: نوزاد ۴ روزه که با یک توموربزرگ در ناحیه تحتانی به دنیا آمده بود با انجام عمل جراحی ساکرو کروکوکسیژیال، درمان شد.

این توموربا اندازه بسیاربزرگ در اجزای لگنی نوزاد اختلال ایجاد کرده بود و باعث انسداد ادراری و مشکلات دیگری برای نوزاد شده بود .

این جراحی در اتاق عمل بیمارستان دکتر کرمانشاهی بر روی نوزاد ۴روزه با همکاری خانم دکتر کریمی و خانم دکتر پرویزی زاده باموفقیت انجام شد.

در حال حاضر وضعیت سلامتی نوزاد مساعد است .