ثبت احوال کرمانشاه:میانگین سن ازدواج در مردان ۳۱سال و در زنان ۲۶سال است

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه میانگین سنی مردان استان در ازدواج‌های ثبت شده امسال را 31.1 سال و زنان استان را 26.3 سال اعلام کرد.

صادق خدادادی بیشترین میزان ازدواج درسال جاری در میان مردان ۲۵ تا ۳۴ سال و زنان ۱۵ تا ۲۹ سال به ثبت رسیده است.

وی میانگین اختلاف سنی زوجین استان را در سال جاری ۵٫۴ سال اعلام و تصریح کرد: بیشترین فراوانی ازدواج با ۵۰۸ مورد مربوط به گروهی بوده که مرد و زن سن همسان داشته اند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیشترین اختلاف سنی که مرد از زن بزرگتر بوده، یک مورد با ۲۲ سال اختلاف سنی است.

خدادادی در خصوص ازدواج هایی که مرد از زن کوچکتر است هم گفت: بیشترین فراوانی در این ازدواج ها با ثبت ۱۷۵ مورد مربوط به زوجینی است که مرد دو تا سه سال از زن کوچکتر است. در این نوع ازدواج ها هم دو مورد داشته ایم که زن ۱۸ سال از مرد به لحاظ سنی بزرگتر بوده است.