ثبت بیشترین میزان بارش در پاوه

رساناپرس_بیشترین میزان بارش در شبانه روز گذشته با ۲۴.۶ میلیمتر در شهرستان پاوه ثبت شد.

 کمترین میزان بارندگی نیز در کرند با ۶ دهم میلیمتر به ثبت رسید.

در کرمانشاه نیز ۳.۹ میلی متر باران بارید.

بر اساس این گزارش بارش باران تا عصر امروز در سطح استان ادامه دارد، اما از فردا هوای استان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود.

سامانه بارشی از روز گذشته (چهارشنبه ۲۵ آبان) جو استان را متاثر کرد.