ثبت نشدن فوتی‌ ناشی از کرونا در ۳ هفته متوالی در استان کرمانشاه

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در شبانه روز گذشته هم موردی از فوت براثر ابتلابه کرونا در استان ثبت نشد تا شمار جانباختگان پس از گذشت سه هفته متوالی همان ۳ هزار و ۱۳۸ نفر باقی بماند

ثبت نشدن فوتی‌ ناشی از کرونا در ۳ هفته متوالی در استان کرمانشاهسخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آمار‌های امیدبخش کرونا در استان خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۱بیمار با علائم کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۲مورد در بخش‌های ویژه به سر می‌برند.

مهدی محمدی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴ نفربا علائم کرونا بستری شدند و در همین مدت ۱۷مورد پس از بهبودی از بیمارستان‌های استان ترخیص شده‌اند