حضور مهندس خلیلی در مخابرات منطقه کرمانشاه

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران با حضور در مخابرات منطقه کرمانشاه در جریان اقدامات این منطقه جهت پذیرایی از زائرین کربلا قرار گرفت.

به گزارش رسانا پرس به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه، مهندس خلیلی درجلسه ای که با حضور سرپرست ومسئولین مخابرات کرمانشاه برگزار شد وضیعت ارائه خدمات به زائرین و کیفی سازی خدمات در منطقه کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این خبر، ایشان پس از شنیدن توضیحات مسئولین مخابرات منطقه کرمانشاه ،توصیه هایی را جهت بهینه سازی، بازنگری طرحها ، و اجرای هدفمند پروژها و همچنین توجه ویژه به امر نگهداری و حفظ پایداری ارتباطات برای ورود زائرین دراین منطقه ارایه و در زمینه بر طرف کردن مشکلات راهکارهایی را ارائه نمود.

درپایان این جلسه، دکتر امیری سرپرست مخابرات کرمانشاه به تشریح خلاصه ای از فعالیت ها و کارهای مؤثر صورت گرفته منطقه برای زائرین عزیز در پایانه مرزی خسروی پرداخت.