خدمات نازایی ومادران بارداروفرزندان آنها تحت پوشش بیمه سلامت قرارداد

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از تحت پوشش قرار گرفتن خدمات نازایی ومادران باردار و فرزندان آنها در بیمه سلامت خبر داد

امید قادری با اشاره به اینکه تمام خدمات درمانی زوجین ناباورو خدمات مادران بارداروفرزندان آنها تا سن ۵سالگی تحت پوشش بیمه سلامت قراردارند، گفت: درراستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی برجوان سازی جمعیت وفرزند آوری، خدمات نازایی تحت پوشش بیمه سلامت قرارگرفته و ۹۰درصد تعرفه های دولتی پرداخت می گردد؛

وی افزود: تمام مادران باردار که فاقدهرگونه پوشش بیمه ای هستند وهمچنین فرزندان آنها تا سن ۵ سالگی بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرارگرفتند.

دبیرسازمان های بیمه گر استان کرمانشاه بیان کرد : ۳ دهک اول بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرارمی گیرند .

وی گفت : درطرح پوشش بیمه سلامت همگانی تا کنون دراستان کرمانشاه بیش از۸۴هزارنفربصورت رایگان تحت پوشش قرارگرفته اند؛

وی تاکید کرد: مردم شریف استان قبل از بستری شدن، حتما از وضعیت بیمه ای خود اطلاع یاند.