خسارت ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزی کرمانشاه

رسانا پرس_رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال زراعی جاری، خشکسالی بالغ بر 10هزار و 700 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرده است.

تورج خانزاد اظهار کرد: بر اساس مطالعات مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، استان کرمانشاه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در پهنه خشکسالی”شدید” تا  “بسیار شدید” قرار داشته  و تمام زیربخش‌های کشاورزی استان درگیر خشکسالی بوده‌ است.

 خانزاد با بیان اینکه خشکسالی کاهش بیش از ۸۰۰ هزار تنی تولیدات بخش کشاورزی استان را در پی داشته، گفت: ارزش این میزان کاهش تولید ۱۰ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با بیان اینکه بخش زراعت استان بیشترین خسارت را از خشکسالی متحمل شده، گفت: در سال زراعی جاری بخش زراعت استان ۸۴۲۸ میلیارد تومان خسارت دیده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی استان کرمانشاه دیم است، ادامه داد: دیمزارهای استان امسال حدود هشت هزار میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

خانزاد اضافه کرد: بعد از بخش زراعت، باغات استان بیشترین خسارت را از خشکسالی متحمل شده‌ که خسارت وارده در این بخش ۶۴۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

خانزاد با بیان اینکه استان کرمانشاه ۳۶ هزار هکتار باغ دارد، گفت: امسال بیش از ۹۰۰۰ هکتار از باغات استان کرمانشاه در معرض تنش آبی قرار داشتند.

به گفته خانزاد دیگر زیربخش های کشاورزی استان نیز از خشکسالی تاثیر پذیرفته اند.

وی در ادامه اقداماتی مثل کاهش سطح زیرکشت محصولات آب‌بَر، توسعه کشت گیاهان دارویی و دیگر گیاهان با نیاز آبی کم، توسعه گلخانه‌ها، توسعه کشاورزی حفاظتی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، لایروبی کانال‌ها، قنوات و اصلاح خطوط انتقال آب را از جمله راهکارهای موجود برای مقابله با تنش خشکی در بخش کشاورزی عنوان کرد.