خطر رانش زمین در کمین روستای «کریان» کرمانشاه

رسانا پرس_ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، از رانش زمین در روستای کریان بخش سرفیروزآباد خبر داد.

غلامرضا شهبازی با اشاره به افزایش خطر رانش زمین در روستای کریان در بخش سرفیروزآباد به علت آبگیری وجود رودخانه فصلی در مجاورت این روستا اخذ تصمیم تخلیه این روستا، اظهار کرد: با توجه به مسبوق به سابقه بودن این موضوع در روستای کریان پس از دریافت خبر رانش زمین در این روستا، ضمن حضور در روستای مذکور از محل بازدید و جلسه‌ای با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان و مسؤولین اداره‌کل منابع طبیعی در محل روستا برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص از محل‌های پیشنهادی و جانمایی جدید روستا بازدید شد.

وی ادامه داد: اعضای حاضر در جلسه با عنایت به خطر رانش زمین و وجود رودخانه فصلی در مجاورت این روستا بر ضرورت جابجایی مکان جدید روستا تأکید کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه افزود: بنیاد مسکن نیز پس از تصویب و تأیید مکان جدید روستا از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان، اقدام به انجام عملیات ساخت و جابجایی روستای جدید خواهد کرد.

وی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به کنترل تنش آب شرب و خشک شدن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، گفت: با عنایت به بازدید به عمل آمده با حضور مدیرکل امور عشایر استان از اتحادیه تعاونی عشایری استان، ظرفیت این اتحادیه را با دارا بودن بیش از ۳۰ دستگاه خودرو تانکر آب رسان سنگین و… ظرفیت و بستری مناسب جهت کمک به تامین آب شرب روستاها، آبرسانی جهت استفاده احشام عشایر و آبیاری باغات در سطح استان مثبت ارزیابی کرد.

شهبازی عنوان کرد: باحمایت از بخش خصوصی می‌توان به افزایش توان و ظرفیت این بخش در جهت کاهش خطر بحران و تنش آب شرب در شهر و روستاها و جلوگیری از خشک شدن باغات استان کمک کرد.